Üst Kısmı Skoç, Külhan Kısmı Yarım Silindirik Buhar Kazanı

Alev duman borulu, üç geçişli, üst kısmı skoç tipi silindirilik, külhan kısmı yarım silindirik kazanlardır. Bu tip kazanlar stokerli sistemler olup, 100 kg/h 6.000 kg/h kapasite aralıklarında, TS377 normuna uygun olarak dizayn edilmişlerdir.
Yanma sonucu oluşan sıcak gazlar, birinci geçiş olarak adlandırdığımız yanma odasından geçerek, ikinci geçişi sağlayan alev duman borularına doğru döner ve ön kısıma taşınır. Ön duman sandığından geçen u gazlar, üçüncü geçişi oluşturan boru demeti ile arka kısıma geçer ve burada toplanarak bacaya girer. yanma gazları, üç geçişte de kuvvetle cidarları yalayarak geçtiklerinden, yüksek ısı transferi sağlanır. Bu tip kazanlarda kömür, otomatik olarak yakılır.

Otomatik Kömür Yakma Sistemi

Özel olarak tasarlanmış tekne, yükleme ve tekne helezonu, kazan kapasitesine uygun kömür silosu, helezonları çeviren redüktörler, taze hava fanı, sistemi oluşturan başlıca elemanlardır. Yanma olayı tekne olarak adlandırdığımız bölümde gerçekleşir. Tekneye kömür naklini sağlayan kısım tekne helezonu, kömür siloya taşıyan kısım yükleme helezonudur.
Teknelerin çevresi, ateşe dayanıklı ateş tuğlası ile örülmüş durumdadır. Kazanın yakma havası ise uygun kapasitedeki bir fan ile sağlanır.
Kazana yakıt yüklemesi alttan, helezon vasıtasıyla yapıldığı için, yanma alttan gerçekleşir.
Tam bir yanma gerçekleştiğinden, yanmamış kömür partikülleri çevreye yayılmaz. Böylelikle çevreye zarar verilmemiş ayrıca yakıt sarfiyatı düşürülmüş olur. Yakıt yandıkça ortaya çıkan cüruflar, alttan besleme sayesinde, kenarlara doğru itilmekte ve cüruflar kolaylıkla alınmaktadır.

Teknik Özellikler

Üstün dizaynı ile uzun ömürlü ve emniyetli kazanlardır.
Yakıtın enerjisinin büyük kısmının kullanılmasından dolayı, yüksek verimlidir.
Yanma hücresi boyutları; çevreyi kirleten zararlı emisyonlara, NO× oluşumuna meydan vermeyecek şekilde dizayn edilmiştir.
Sistem: basınç ve sıcaklığa göre, otomatik olarak çalışır ve durur.  Böylelikle ucuz buhar üretimi sağlanır.
Stokerli sistemde  en büyük avantaj; yakıt maliyetindeki azalmadır. Fındık kömür, yakmaya uygun dizayna sahip, kolay temin edilebilen, ucuz bir kömürdür.
Malzeme seçimi; kalite sertifikalı olmak üzere Cidar, cehennemlik, külhan: DIN17155 normuna uygun kazan sacı (HI, HII veya 17Mn4).
Duman Boruları: DIN2448 normuna uygun, St35,8 kalite çelik çekme boru veya DIN2458 normuna uygun dikişli kazan borusu kullanılmaktadır.
Baca gazı çıkışına, duman gazlarının ısısından faydalanmak için ekonomizör ilave edilebilir.
Kazanın arka kısmına monte edilecek ekonomizör, sistemden dönen suyun sıcaklığını arttırır. Böylece yakıt tasarrufu sağlanır.

yükleniyor..