Akışkan Yataklı Kızgın Yağ Kazanları

Güçsan Makina tarafından 2005 yılında üretilmeye başlanan, Dizaynı ve Patenti Güçsan Makina'ya ait olan Güçsan marka Akışkan Yataklı Kazanlar düşük maliyetli toz kömürü mükemmel yakma sistemi ile yakmaktadır. Çelik çekme borulardan imal edilen serpantinli tip kızgınyağ kazanı en son teknolojik özellikleri kapsayan PLC ve SCADA sistemleri ile kontrol edilmektedir.
Sistem tam otomasyonla çalışmakta olup tüm ana motorlar sürücü kontrollüdür. Özel yatak dizaynı ile Akışkan yatak %100 ile %30 kapasite aralığında rahatlıkla çalışmaktadır.Özel geliştirilmiş yakma ve filtre sistemi ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne" uygunluğu kolayca sağlanmaktadır.

Kızgın yağ  kazanı düşük kalorili linyit kömürü ile çalışacak şekilde dizayn edilmiş, yağ borulu bir kazandır. Yanma; kömür ve kül karışımı olan bir yatakta hava yastığı üzerinde gerçekleşmektedir.

1-8 mm olan kömür; akışkan yatakta yanmaktadır. Bu sistemde; kömür, yüksek hava basıncı etkisiyle havada yanar.Buna kabarcıklı tip kazan denir. Yüzer hale getirilmiş kül ve kömür karışımı  bir hava yastığı üzerinde yüksek verimle yakılmaktadır. Yanma esnasında, yatak sıcaklığı 800-9000C civarında tutulmaktadır. Yanma sıcaklığı düşük tutularak külün erimesi önlenmiş olur. Böylece, yanmamış yakıt  kaybı meydana gelmez. Yatak sisteminin hızları belirli kapasitede tutulup, yanma daki süreklilik sağlanmaktadır. 

yükleniyor..