Akışkan Yataklı Buhar Kazanları

Güçsan Makina tarafından 2005 yılında üretilmeye başlanan, Dizaynı ve Patenti Güçsan Makina'ya ait olan Güçsan marka Akışkan Yataklı Kazanlar düşük maliyetli toz kömürü, mükemmel yakma sistemi ile yakmaktadır. Su borulu olarak imal edilen Buhar kazanları en son teknolojik özellikleri kapsayan PLC ve SCADA sistemleri ile kontrol edilmektedir.
Sistem tam otomasyonla çalışmakta olup tüm ana motorlar sürücü kontrollüdür. Özel yatak dizaynı ile Akışkan yatak %100 ile %30 kapasite aralığında rahatlıkla çalışmaktadır.Özel geliştirilmiş yakma ve filtre sistemi ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne" uygunluğu kolayca sağlanmaktadır.
Güçsan Makina, Akışkan yataklı Buhar kazanlarının üreticisi olmanın yanında işletmecisi konumundadır. İşletmesini yaptığı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Buhar Santralinde 18 adet işletmeye 70 ton/h buhar tedarik etmektedir. Bu tesis aynı zamanda AR-GE bölümü için laboratuvar olarak ta hizmet vermektedir.
Akışkan Yataklı Buhar kazanı düşük kalorili linyit kömürünü yakacak şekilde, membran duvarlı ve su borulu olarak dizayn edilmiş bir kazandır. Yanma; kömür ve kül karışımı olan bir yatakta hava yastığı üzerinde gerçekleşmektedir. Buharın alınması, üst kısımda oluşturulan buhar domundan yapılmaktadır.Kömür , alt kısımda ve akışkan yatakta yanmakta, oluşan sıcak gazlar ,üst kısımda bulunan su borulu eşanjör gurubundan geçerek buhar üretilmektedir. Çıkan gazlar, siklonda partikülleri bırakıp ekonomizerden  geçerek baca fanı yardımıyla filtreye gider ve atmosfere atılır.

yükleniyor..