Boyler

Sıcak su temin etmek için kullanılan cihazlardır. TSS736 Normu’na uygun olarak imal edilen bu cihazlar sıcak su kaynar su veya buhar ile çalışırlar. Isıtıcı akışkan ; ısısını etrafındai soğuk suya aktarır. Isınan su uygun bir sistem aracılığı ile kullanacağı yerlere iletilir. Tek cidarlı, çift cidarlı, serpantili olmak üzere farklı tiplerde dizayn edilmektedirler.

Tek Cidarlı; Isıtıcı akışkan tank içerisine yerleştirilen boru demetinden geçirilir. Çelik çekme boru, bakır boru, demir boru kullanımına uygundur.

Çift Cidarlı; Isıtıcı akışkan cidarlar arasından geçirilir. İsteğe bağlı olarak serpantin yerleştirilebilir.

Dizaynları dolayısı ile homojen bir ısı dağılımı sağlanmaktadır.(Serpantin tüm yüzeye dağıldığı için su, soğuk bölge kalmayacak şekilde ısınır.)
Korozyana karşı dayanıklıdır. Dış yüzey antipas ile boyandıktan sonra son kat boya ile kaplanmaktadır.
Isınan suyun genleşmesini almak için genleşme tankı ve emniyet ventili kullanılır.
Kullanılacak basınç değerlerine ısıtıcı akışkan özelliğine göre dizayn edilirler. Kullanılacak yerin konumuna göre yatay yada dik tipte olurlar.

yükleniyor..